Van 1945 tot DDR 1949-1990.

1. Het doel van deze non-commerciële site is verzamelaars, studenten en overige geïnteresseerden naar beste weten te informeren omtrent delen van de geschiedenis van de DDR en de verscheidenheid aan verzamelgebieden die hieruit zijn voortgekomen.

2. Er zijn naast verzamelobjecten, foto's, postkaarten, militaria tevens historische plaatsen te zien van het ontstaan van de "Sowjetische Besatzung Zone"(1945) tot definitief einde van de "DDR" (1949-1990). Deels met foto's van/of uit de collecties van de auteur en/of bronvermelding. 

3. Hetzij met nadruk vermeld dat de auteur van deze site geen enkele politieke en/of andere binding van welke aard dan ook heeft of had met deze periode, maar uitsluitend vanuit historisch en verzamelwaardig perspectief informeert omtrent objecten en plaatsen.

                                                    


Toelichting auteur

De verandering in de geopolitieke verhoudingen tussen Oost en West tot heden hebben mij genoodzaakt toch een nadere toelichting te geven op geïnteresseerden in de DDR vanwege studie, interesse of verzamelaars doeleinden. Niemand had gedacht dat na het verdwijnen van het z.g. ijzeren gordijn en de WENDE in Duitsland er wederom in Europa  een oorlogssituatie zou ontstaan waardoor talloze mensen op de vlucht zijn. NU vanuit hun thuisland Ukraine waar de "Russische Federatie" is binnengevallen. Er blijkt binnen de Leider(s) van de  "Russische Federatie" de wens te bestaan de Sowjet-Unie te herstellen in oude glorie. Echter dit is onmogelijk te accepteren voor landen die nu in vrijheid leven en deze tot elke prijs terecht willen verdedigen en behouden. Een beeld voor een ieder die zich verdiept in deze materie waarbij de vroegere DDR als voorbeeld kan dienen hoe gewone burgers door een politieke leiding en propaganda een negatief Westers beeld werd/word opgedrongen kan zich nu wellicht voorstellen hoe een dergelijk bewind zich opstelde jegens (West) Europa maar wel geld wilde verdienen door de export van Produkten. Laten wij allen ervan uitgaan dat deze waanzin snel verdwijnt en de vrede voor een ieder word hersteld. Mijn persoonlijk gevoel gaf aan dit stukje tekst toe te voegen aan de website. De auteur.


мир/myr


NVA Fotobildermap Militairverlag  (Nationale Gründung der DDR 7 Oktober 1949)  Feiertag  Berlin abend (1987) collectie auteur.
NVA Fotobildermap Militairverlag (Nationale Gründung der DDR 7 Oktober 1949) Feiertag Berlin abend (1987) collectie auteur.

Militärisches Zeremoniell des Orchesters der NVA .    (CC BY-licentie source You Tube - DDR Archiv 2018).


Zentrales Orchester der Nationale Volksarmee DDR Collectie auteur.