Van 1945 tot DDR 1949-1990.

1. Het doel van deze non-commerciële site is verzamelaars, studenten en overige geïnteresseerden naar beste weten te informeren omtrent delen van de geschiedenis van de DDR en de verscheidenheid aan verzamelgebieden die hieruit zijn voortgekomen.

2. Er zijn naast verzamelobjecten, foto's, postkaarten, militaria tevens historische plaatsen te zien van het ontstaan van de Sowjetische Besatzungs Zone (1945) tot definitief einde van de DDR (1949-1990). Deels met foto's van/of uit de collectie's van de auteur en/of bronvermelding. 

3. Hetzij met nadruk vermeld dat de auteur van deze site geen enkele politieke en/of andere binding van welke aard dan ook heeft of had met deze periode, maar uitsluitend vanuit historisch en verzamelwaardig perspectief informeert omtrent objecten en plaatsen.

                                                    

NVA Fotobildermap Militairverlag  (Nationale Gründung der DDR 7 Oktober 1949)  Feiertag  Berlin abend (1987) collectie auteur.
NVA Fotobildermap Militairverlag (Nationale Gründung der DDR 7 Oktober 1949) Feiertag Berlin abend (1987) collectie auteur.

Militärisches Zeremoniell des Orchesters der NVA .    (CC BY-licentie source You Tube - DDR Archiv 2018).