De DDR Volkskammer


Buch model 1     collectie auteur.
Buch model 1 collectie auteur.

 

 

Handboek met in vermelding congresleden die  (her) verkozen konden worden of zijn (Wahltag) 

 Volkskammer.

Fotobilder map zeit im bild Dresden Volkskammer  collectie auteur.
Fotobilder map zeit im bild Dresden Volkskammer collectie auteur.
Buch model 2 collectie auteur.
Buch model 2 collectie auteur.

 

 

De laatste versie van het handboek.

Er verscheen elke volksstemming een nieuwe oplage (congresleden)

Volkskammer. De DDR een socialistische staat geleid gebaseerd op een Marxistische / Leninistische leer waarbij het politieke systeem gerust een vorm van dictatuur kan, mag en moet worden genoemd.  Niets is minder waar:

Het formeel hoogste orgaan was de "VOLKSKAMMER" het parlement van de DDR, die de onverdeelde volkssoevereiniteit in relatie tot en van socialistische groepen/partijen belichaamde. Deze verkoos de leden van de "Staatsrat" als collectief staatshoofd en de "Ministerrat"als regering van de DDR. Bovendien werden de president en rechters van het hooggerechtshof gekozen. De "VOLKSKAMMER" kwam circa vier keer per jaar samen en besliste dacht men. De eigenlijke macht werd immers vertegenwoordigd door het "Politburo" (SED) De "VOLKSKAMMER" beleefde het definitieve einde in (1990). De eenwording van een "Verenigd Duitsland" werd weer een feit.

 


Propagandafilm "Mitglied werden!"   (CC BY-licentie source You Tube - DDR Archiv 2018).


Politische System der DDR (PPTX) auteur.
Politische System der DDR (PPTX) auteur.

De met * gemerkte onderwerpen verwijzen naar samenwerking met overige diensten.