FEUERWEHR

In de DDR kon elke burger zich aanmelden bij de brandweer die goede resultaten hadden bereikt op school en in het bedrijf waar hij werkzaam was. De minimum leeftijd voor toetreding was 18 jaar een afgeronde technische beroepsopleiding opleiding te hebben genoten en te zijn aangesloten (lidmaatschap) bij een van de socialistische organisaties. Deelname aan de jeugdbrandweer kon een groot voordeel zijn voor de latere aanstelling. In de (kleinere) plaatsen en dorpen op het platteland speelt (heden nog) de schoolleiding heel vaak een adviserende rol bij het organiseren van training of evenementen van deze ( jeugd ) "brandweer"


Oldtimer treffen Schmannewitz 2012 ( ehemalige DDR ) foto's auteur.
Oldtimer treffen Schmannewitz 2012 ( ehemalige DDR ) foto's auteur.

Berufs Feuerwehr Einsatz im Altstad (1972) bildermappe collectie auteur.
Berufs Feuerwehr Einsatz im Altstad (1972) bildermappe collectie auteur.

Statuten collectie auteur.
Statuten collectie auteur.

 

Verplichte en vrijwillige brandweer. Op provinciaal niveau zijn sinds (1959) de statuten voor de lokale en provinciale brandweer vastgelegd betreffende organisatie, taken, rechten en plichten van de leden. Ook zijn er speciale rampeenheden gevormd om bij calamiteiten direct te kunnen optreden in de betreffende regio, stad of bedrijf. 

Robur ( VEB Robur-Werke Zittau ) foto auteur.
Robur ( VEB Robur-Werke Zittau ) foto auteur.

Ausweis Freiwillige Feuerwehr & orden collectie auteur.
Ausweis Freiwillige Feuerwehr & orden collectie auteur.
LKW W50L-LA IFA ( Industrieverband Fahrzeugbau ) foto auteur.
LKW W50L-LA IFA ( Industrieverband Fahrzeugbau ) foto auteur.

 

Bescherming tegen brand werd aangekondigd in de aangenomen wet van 16 januari (1961) die  verantwoordelijkheden op specifieke operationele brandpreventie wilde vastleggen in bedrijven en projecten. In deze  bepalingen werd voorgeschreven hoe om te gaan met brandpreventie, brand kaarten en een verplichte melding van branden en explosies. Deze "bedrijfsbrandweer" kon in voorkomende gevallen over gaan in beroeps- brandweer en kon zelfs benoemd worden tot brandweer commando (Staatsbrandweer). Het "Ministerie des Innern." (MdI) nam dan de volledige  inrichting en uitrusting van de brandweer over.


Ausweis MdI Feuerwehr collectie auteur.
Ausweis MdI Feuerwehr collectie auteur.

Beroepsbrandweer.

 Ministerium des Innern.

(MdI) Waar de "Deutsche volkspolizei"  (DVP) ook onder viel ). De "Staatsbrandweer"

(MdI) werd toegestaan alle nodige maatregelen uit te vaardigen of te nemen voor bedrijven, personen, economie, of politiek als gevolg van branden of andere openbare noodsituaties. Deze brandweerkorpsen zijn in deze zin dan ook gebruikt bij de bouw van de Berlijnse Muur op 13 augustus (1961) en het zorg dragen voor het verwijderen van alle mogelijke obstakels, waaronder woningen, wegen, en natuurlijke barrières in de grensstroken. Men kon zijn dienstgraad verder uitbreiden door speciale meerjarige opleidingen te volgen tot officier aan de beroepsschool of hogeschool van het (MdI).Berufsfeuerwehr in Action Hafen Rostock
Berufsfeuerwehr in Action Hafen Rostock

Berufs Feuerwehr DDR im Einsatz !   (CC BY-licentie source You Tube - DDR Archiv 2018).


In hoeverre delen van de "Staatsbrandweer eenheden" zijn opgenomen in diensten van de brandweer in het verenigde Duitsland is de auteur niet bekend. Wel is er na de wende nog veel jeugd geïnteresseerd in de "vrijwillige brandweer". Onderstaande foto is genomen  in de bosrijke omgeving van het plaatsje "Stützerbach" circa 1425 inwoners  (Landkreis Ilmenau) in Thüringen . 

Jugend Feuerwehr in actie (2016) Stützerbach foto auteur.
Jugend Feuerwehr in actie (2016) Stützerbach foto auteur.