Impressum

De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de inhoud.

 

 

De inhoud en werken op deze pagina's gemaakt door de auteur van de site kunnen wellicht nog onderworpen zijn aan auteursrechtwetgeving. De reproductie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of rechthebbende. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze website niet door de auteur is gemaakt, worden de auteursrechten van derden/ rechthebbenden gerespecteerd in aanmerking genomen dat de (DDR) een land/rechtstaat is die niet meer bestaat. Met name de inhoud en herkomst van derden wordt mits bekend of beschikbaar als zodanig geïdentificeerd en vermeld. Daartoe is alle aanvullende informatie welkom. Als u desalniettemin van mening bent dat er sprake is van enig inbreuk op het auteursrecht, vragen we u om middels het contactformulier contact op te nemen. Na kennisgeving van terechte schending en bevestiging zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

 info@ddr-kronieken.nl 

DDR Documenten & Memorabilia.

T.a.v. dhr R.W.J. Ooms

Heerhugowaard

Nederland