Medailles/Orden

De onderscheidingen in de DDR. Een onvoorstelbare hoeveelheid in aanmerking genomenen dat voor elke activiteit in de socialistische staat wel een blijk van erkenning en verdienste werd uitgegeven. In de vorm van een medaille, orde of plakette al dan niet vergezeld van een oorkonde met bijbehorende eenmalige financiële beloning. (oorkonden zie documenten).

Compilatie collectie auteur.
Compilatie collectie auteur.