LUFTFAHRT (CIVIEL) INTERFLUG

Oorspronkelijk richtte de DDR al in de jaren 50 zijn civiele luchtvaartmaatschappij op onder de naam "Deutsche Lufthansa" (DLH eerste directeur Arthur Pieck zoon van  Wilhelm Pieck) eerste president van de DDR die startte met lijndiensten naar de communistisch/socialistische landen wat later het Oostblok zou worden genoemd. De oorspronkelijke naam was "Deutsche Luft Hansa Aktiengesellschaft" en dateerde van (1926). Na WWII was het bedrijf uiteraard geheel verdwenen en opgeheven dus moest opnieuw worden opgebouwd. In het Westen de (Bondsrepubliek) werd een nieuwe organisatie opgericht "Aktiengesellschaft für Luftverkehrsbedarf" kortgezegd  (LUFTAG) deze kocht de merknaam "LUFTHANSA" en ging vervolgens onder deze naam verder. Dit bracht vanzelfsprekend verwarring en irritatie met zich mee de DDR wist immers dat er op deze naam eigenlijk geen aanspraak gemaakt kon worden. Dus werd in (1963) de DLH luchtvaartmaatschappij samengevoegd met de  "INTERFLUG" ( Gesellschaft ) eerder opgericht in (1958) afgeleid van de naam voor chartervluchten in de DDR en groeide uit tot de internationale luchtvaart maatschappij van de DDR. 


Baade B 152 (Dresden 152) (1956-1961) 3 prototypen werden gebouwd door VEB Flugzeugwerke Dresden Ontwerper "Brunolf Baade 1904 - 1969"
Baade B 152 (Dresden 152) (1956-1961) 3 prototypen werden gebouwd door VEB Flugzeugwerke Dresden Ontwerper "Brunolf Baade 1904 - 1969"

Men heeft de vliegtuigindustrie van de DDR ook verder willen ontwikkelen met de bouw van vliegtuigen. De eerste aanzet werd gegeven met de bouw van de Baade 152 in de jaren 50. Het idee was het eerste geproduceerde vliegtuig in Oost-Duitsland te bouwen gebaseerd op (ontwikkeltechnologie) van Junkers. Het liep echter anders......  3 gebouwde toestellen maakten uiteindelijk deel uit van een testprogramma tussen (1956 -1961) waarvan in December 1958 de 1e vlucht werd gemaakt met prototype 1. (Maiden Flight) van circa 30 minuten. Tijdens deze vlucht traden talrijke problemen op die verholpen of verbeterd moesten worden. In Maart (1959) ging de 2e vlucht van start met tragische gevolgen het toestel verongelukte na het inzetten van de landing waarbij de bemanning helaas het leven liet. Een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak volgde waarbij verschillende mogelijke oorzaken naar voren kwamen, de uiteindelijke oorzaak van het ongeluk kwam hierbij niet naar voren of werd destijds verzwegen teneinde het prestige project niet te verstoren. Tal van verbeteringen aan de motoren en een (vermeend probleem met de brandstofsystemen en tanks) werd onder de loep genomen en aangepast........ of niet werd verteld? Uiteindelijk werd in Augustus (1960) nog een 3e testvlucht gemaakt van circa 20 minuten waarbij de bemanning wel tevreden was maar de leiding geen risico wilde nemen en bleef werken aan verbeteringen van het toestel. Uiteindelijk is met 2 toestellen gevlogen nummer 3 is nooit in de lucht geweest naar verluid waren er ook nog toestellen en motoren in aanbouw maar hoeveel versies is nooit echt duidelijk geworden. De problemen met de brandstofsystemen bleven bestaan en luiden uiteindelijk het einde van de vliegtuigindustrie in (1961). Waarna voor de bouw van toestellen de DDR in de toekomst aangewezen was op bevriende socialistische landen.


Postkaart Verlag Bild und Heimat, Reichenbach Vogtländ    INTERFLUG ( Blick im Cockpit L410 ) collectie auteur.
Postkaart Verlag Bild und Heimat, Reichenbach Vogtländ INTERFLUG ( Blick im Cockpit L410 ) collectie auteur.

Gezien de relatie met de Sovjet-Unie werd er nauw samengewerkt met AEROFLOT. Ook heden nog de Russische Luchtvaartmaatschappij. Er werd overwegend gevlogen met toestellen met (Oostblok technologie)  ook deels gebouwd in de DDR o.a. TUPULEV, ILYUSCHIN, ANTONOV en L410 TURBOLET. Toestellen die grote bekendheid genieten en thans in moderne update versies en typen nog steeds een belangrijke rol spelen in de wereldwijde luchtvaart. Door uitwisseling van kennis en techniek groeide INTERFLUG snel uit tot een volwaardige (Staats) maatschappij in de DDR. Ook met bestemmingen naar socialistische landen buiten Europa, Midden Oosten, en Afrika. 


                 INTERFLUG machines TU134 a.D,IL62 a.D   Luftfahrt und o.a.Technik Museumspark Merseburg foto's auteur.


Schirmmutze, Ticket und strecke Flugkarte collectie auteur.
Schirmmutze, Ticket und strecke Flugkarte collectie auteur.

Bij de introductie van de ILYUSCHIN IL62 begon het tijdperk van de straalvliegtuigen en lagen bestemmingen naar Azie en Cuba binnen handbereik. Echter midden, eind jaren "70" dienden zich de eerste problemen aan m.b.t. de vliegbewegingen men kreeg geen toestemming  (meer) om boven de "Inner deutsche Grenze" te vliegen als ook het hinderlijk overvliegen van Europese staten die deel uitmaakten van de Noord Atlantische Verdrag - Organisatie

(NAVO). De koude oorlog was immers in volle gang . Dit had uiteraard zijn weerklank op civiele en toeristische vluchten alhoewel er regelmatig na goed overleg toch uitzonderingen konden worden gemaakt.


Postkaart Verlag Bild und Heimat, Reichenbach Vogtländ ( Flughafen Berlin Schönefeld ) ILYUSCHIN IL 62.
Postkaart Verlag Bild und Heimat, Reichenbach Vogtländ ( Flughafen Berlin Schönefeld ) ILYUSCHIN IL 62.

"Chef de kabine" Damen uniform INTERFLUG (Bundeswehrmuseum Dresden) foto auteur.
"Chef de kabine" Damen uniform INTERFLUG (Bundeswehrmuseum Dresden) foto auteur.

De thuisbasis van INTERFLUG was luchthaven Schönefeld in Berlijn.

De commerciële luchtvaart zette toch door naast diensten voor agrarische doeleinden, infrastructuur, en ondersteuning van lokale hulpdiensten bij natuurcalamiteiten. Hoewel de middelen niet altijd toereikend waren en men mede afhankelijk was van de omliggende socialistische landen voor materieel. Apart genoemd dient de afdeling civiele luchtvaart te worden die in (1957) was opgericht en belast was met de beveiliging van het luchtruim van de DDR en hiertoe in de jaren zestig de naam "Zivile Flugsicherung" kreeg. Op luchthaven Schönefeld werd een luchtverkeersleiding controle centrum ingericht om de vliegbewegingen in het luchtruim te bewaken. Later werden nog enige centra in het noorden en zuiden van de DDR ingericht. De mensen die hier werkten hadden de grootste moeite alles in goede banen te leiden daar er continue irritaties waren met vliegbewegingen van de Nationale Volksarmee (NVA). Men wist namelijk niet dat dezelfde typen o.a. (militaire transport) vliegtuigen soms ook vlogen op de trajecten van INTERFLUG.


 (CC BY-licentie source You Tube - DDR privat Archiv 2022).


Regenjacke, Schirmutze, Millionenspange (Unfall freie Flug KM ), Werbeprospekt und (Umhängetasche neuwaren kopie ).
Regenjacke, Schirmutze, Millionenspange (Unfall freie Flug KM ), Werbeprospekt und (Umhängetasche neuwaren kopie ).

 

Ook waren enkele toestellen uitsluitend in gebruik en eigendom van het Ministerium für Staatssicherheit (Mfs) onder bevel van de NVA die ook op luchthaven Schönefeld waren gestationeerd. Het gebruik, lading c.q. passagiers vervoer van de toestellen vond altijd plaats onder strikte geheimhouding dus was de "Zivile Flugsicherung" ook hier absoluut niet geïnformeerd of gekend. Uiteindelijk heeft de afdeling tot het einde van de DDR bestaan ondanks de regelmatige belemmeringen in uitvoering van hun werk. Ondanks de moeilijkheden in het met name West-Europese vliegverkeer, (voor Nederland moest men via Denemarken vliegen) werden tot aan begin jaren tachtig redelijke omzetten geboekt circa 15-20 Miljoen mark. Na de Wende werd de bestaande dienst opgeheven en omgevormd naar een nieuw model. Heden heet de Duitse verkeersleiding  "DFS Deutsche Flugsicherung GmbH".


ILYUSCHIN IL 18 auf Flugplatz (1968) Transportflugzeug für Mittel- und Langstrecken foto collectie auteur.
ILYUSCHIN IL 18 auf Flugplatz (1968) Transportflugzeug für Mittel- und Langstrecken foto collectie auteur.

Postkarte INTERFLUG collectie auteur.
Postkarte INTERFLUG collectie auteur.

Er werd uiteraard ook veelvuldig gebruik gemaakt van helikopters zoals de Mil-Mi 8 (1967) geproduceerd in de Sovjet-Unie en werden niet alleen voor intern vervoer van personenrondvluchten maar ook ingezet voor reddingsoperaties, blusvoertuig, en transport door de lucht. Zoals delen voor bruggen en kranen. Voor grote opdrachten werden ook grotere machines gecharterd veelal uit de Sovjet-Unie. Uiteraard werden deze machines ook gebruikt door de Marine, land en Luchtstrijdkrachten (NVA).  De piloten genoten een specifieke opleiding waarbij speciaal vluchten werden geoefend met transport last. Ook geheime missies voor de NVA werden uitgevoerd tijdens oefeningen op land en ter zee. De KSK (zie Spezial Einheiten) was een groep die ook gebruikt maakte van dit type helikopter.


Mi-2 (1965) WSK-Świdnik (Polen) compositie auteur.
Mi-2 (1965) WSK-Świdnik (Polen) compositie auteur.

 

Mi-2 (1965) WSK-Świdnik (Polen) werd ook militair gebruikt

door de Warschaupact landen naast de civiele versie . En werd samen met de kleine Kamov Ka-26 (1966)  ingezet voor verspreiding van meststoffen en bestrijdingsmiddelen van gewassen in landelijk gebied waar conventionele middelen op de grond niet of nauwelijks adequaat konden worden toegepast. Daarnaast was er de beschikking tot vliegtuigen zoals de ANTONOV AN-2 en Z37 uit de Sovjet-Unie en Tsjechoslowakije. Hiertoe was de "INTERFLUG Agrar Betrieb" opgericht die de landbouw voorzag van de nodige (meststoffen) teneinde de landbouw te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling. (zie Landwirtschaft). In dat hoofdstuk word wat dieper ingegaan op vluchten in de natuur en landbouw.


KLM PH-ILS Ilyusin IL62M 197X compilatie auteur.
KLM PH-ILS Ilyusin IL62M 197X compilatie auteur.

Vermeldenswaard is dat gedurende de "koude oorlog" in de  jaren 70 de KLM een korte tijd heeft samengewerkt met "Aeroflot" om toch passagiers naar het Oosten te vervoeren. Daartoe was een een Ilyusin IL 62M uitgerust in de KLM uitmonstering. Overigens werd in de DDR gelijk ingespeeld door de speelgoedindustrie "VEB Plasticart Annaberg Buchholz" wat resulteerde in 2 (blikken modellen). Een in "Intercontinental"

uitvoering en dus de "KLM PH-ILS" . Op vluchten werd gebruik gemaakt van "Aeroflot" piloten de overige boord bemanning bestond uit "KLM" personeel. De blikken KLM uitvoering heeft door de  samenwerking van slechts enige maanden van beide Luchtvaartmaatschappijen een zeldzaam (verzamel) karakter.  Wilde dit toch even vermelden voor de geïnteresseerden in de historie en dit model. (Zie ook hoofdstuk Toys).


Compilatie TU 134 im landung und aufstieg collectie auteur.
Compilatie TU 134 im landung und aufstieg collectie auteur.

De prijzen lagen voor civiele vluchten aanzienlijk lager dan in het westen. Uiteindelijk werden zoals vele bedrijven en industrieën in de DDR de kosten te hoog en liepen de verliezen verder op. Toch had men nog een rond opleving door de aanschaf van een drietal Airbus A310 toestellen bij Airbus in de jaren 80 door bemiddeling van een bankconsortium en "Franz Josef Strauss (1915-1988)" een CSU/CDU politicus en "Minister-president van Beieren" in West-Duitsland. Dit was mogelijk daar de sancties voor export van West-Technologie inmiddels waren opgeheven. Voorwaarde was echter dat scholing en techniek  in het westen werden gevolgd volgens de reglementen van LUFTHANSA.


 (CC BY-licentie source You Tube - DDR privat Archiv 2022).


Postkaart Verlag Bild und Heimat, Reichenbach Vogtländ ILYUSCHIN IL 62 collectie auteur.
Postkaart Verlag Bild und Heimat, Reichenbach Vogtländ ILYUSCHIN IL 62 collectie auteur.

 

Ook was Strauss mede oprichter van "Airbus" een dochteronderneming van het Europese lucht- en ruimtevaartconcern "Airbus Group" het bedrijf produceerde destijds ongeveer de helft van alle straalvliegtuigen op de wereld . En is ook vandaag de dag nog een gerenommeerd producent. In (1989) bestond het totale bestand van INTERFLUG uit 40 vliegtuigen en een uitgestrekt net van circa 120.000 KM met vliegverkeer over de gehele wereld. Echter door de val van de Muur in november (1989) kwam ook een einde aan INTERFLUG  Er meldden zich verschillende overname en samenwerking kandidaten maar men kwam uiteindelijk niet tot overeenstemming.. 


Postkaart Verlag Bild und Heimat, Reichenbach Vogtländ INTERFLUG A310 (1989) Airbus.
Postkaart Verlag Bild und Heimat, Reichenbach Vogtländ INTERFLUG A310 (1989) Airbus.

 

Met het besluit van de "Treuhand" de (discutabele) organisatie in Duitsland die het proces van de eenwording economisch en zakelijk begeleidde, viel in februari (1991) helaas definitief het doek voor de maatschappij. De laatste vlucht van INTERFLUG vond plaats op 30 April (1991) met als bestemming Wenen. Alle vliegtuigen werden verkocht of verschrot. Men wilde geen verouderde toestellen van de Sovjet makelij in de vloot.

3 Airbussen zijn in (nog) dienst van Duitsland gebleven als regeringstoestel (2) en (1) die als passagier toestel werd ingezet. Enkelen vonden de weg naar een toepassing als museum vliegtuig of zelfs als hotel of restaurant. (Leipzig).


Airbus A-310 In Flight compilatie auteur 1990.
Airbus A-310 In Flight compilatie auteur 1990.