Volksmarine

Ook de "Volksmarine" (VM) is met behulp van Sowjet Marine officieren ontstaan en vervolgens uitgegroeid tot "Hauptverwaltung Seepolizei" in de SBZ ( Sowjetische Besatzungs Zone ) later "VP - See" genoemd. (1952). Gelijktijdig met de oprichting van de (NVA) in (1956) hernoemd als "Verwaltung Seestreitkräfte". Men was immers continue belast met de bewaking van de (SBZ) aan de zeegrenzen. 


Foto bildermappe 1987/1988/1989 Militair Verlag DDR collectie auteur.
Foto bildermappe 1987/1988/1989 Militair Verlag DDR collectie auteur.

Mannschaften armee kleidung compositie foto auteur.
Mannschaften armee kleidung compositie foto auteur.

De hoeveelheid schepen breidde zich snel uit door de actieve bouw bij de scheepswerven aan de kust van de DDR.  Al in (1960) werd door de "Nationale Verteidigungsrat der DDR " besloten tijdens een grote vloot schouw de naam "VOLKSMARINE" te verlenen aan de "Seestreitkräfte" ter herinnering aan de matrozen opstand van (1918) in Kiel tijdens de November revolutie. Tot dan een van de vele acties in de "Geschichte der Deutsche Arbeiterbewegung" in navolging van de Oktober revolutie in Rusland van (1917/18) die uiteindelijk na interne politieke instabiliteit, crisis jaren (1929) en het aan de macht komen van de NSDAP in (1933) wederom tot een Wereldoorlog  zou leidden, en tot de uiteindelijke splitsing van Duitsland en de geboorte van de DDR. (Zie Geschiedenis)*. Gezien de gespannen verhoudingen tussen Oost en West na (1945 )was een sterke zeemacht van groot belang voor de Sovjet-Unie en zijn bondgenoten dus werden de schepen van de "Volksmarine" (VM) uitgerust met wapens van Sovjet makelij.


Volksmarine doel gezocht!    (CC BY-licentie source You Tube - DDR Archiv 2018).


  Foto bildermappe 1989 Militair Verlag DDR collectie auteur.
Foto bildermappe 1989 Militair Verlag DDR collectie auteur.

Op bevel van de "Sowjetischen Militär Administration in Deutschland"

(SMAD) werd de opdracht verstrekt voor de bouw van circa 20 "Küstensicherungsboten" (KSB) van het type"Seekutter " (SK) In de loop van (1951) werden de eerste boten ingezet. Wat later na de bouw van de "MUUR" (1961) en oplopende spanningen tussen Oost en West werd direct de "6e. Grenzbrigade Küste" (GBK) geformeerd als een onderdeel van de "Volksmarine". (zie ook Grenztruppen)* Om de weerbaarheid en slagkracht nog verder te vergroten werden verschillende Flottieljes samengesteld. In mei (1963) werd het "6de Flottielje" geformeerd in Saßnitz op het eiland Rügen (deelstaat Mecklenburg-Vorpommern) op bevel van legergeneraal "Karl-Heinz Hoffmann" (1910-1985) destijds "Minister für Nationale Verteidigung der DDR " Gedurende de periode (1963-1967) werden bij de "Volksmarine" en (GBK) tal van verouderde schepen uit de vaart genomen en gemoderniseerd of vervangen door schepen uit de Sovjet-Unie die overigens (deels) werden gebouwd op verschillende scheepswerven in de DDR en de Sovjet-Unie. "VEB Yachtwerft Berlin"," VEB Peenewerft Wolgast" en "Schiffswerft Zelenodolsk". De beide laatstgenoemde scheepswerven zijn beide heden nog actief. De "Peene-Werft" als een onderdeel van de "Bremen Lürssen Group", "Schiffswerft Zelenodolsk" als onderdeel van "AK Bars Holding" (Rusland). De scheepswerf in Berlijn heeft in (2016) de werkzaamheden moeten beëindigen.


                                                         Foto's bildermappe 1987/1988/1989 Militair Verlag DDR collectie auteur.


Foto bildermappe 1989 Militair Verlag DDR collectie auteur.
Foto bildermappe 1989 Militair Verlag DDR collectie auteur.

De  Sovjet-unie had veel belang bij een sterke buffer in met name de Oostelijke zeewateren . De DDR  "Volksmarine" eenheden maakten deel uit van het "Warschau Pakt" dat belast was met de permanente bewaking van de "Ostsee"en "Nordsee"waarbij de opdracht was de zeeweg naar het westen open te houden voor "Sowjet  streitkräfte" om bij een mogelijk conflict ook direct versterkingen te kunnen aanvoeren. Men oefende regelmatig in open zee en speelde van tijd tot tijd kat en muis met de (NAVO) zeestrijdkrachten van de direct omliggende landen: de Bondsrepubliek Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Nederland. De "Volksmarine" beschikte  over "U-Boot-Jäger", "Minensucher", " Abwehrschiffe", "Landungsschiffe" en onder strikte geheimhouding het "Marinefliegergeschwader 28" (MFG-28) standplaats Rostock (1985) om direct de (vijandelijke) kusten te kunnen bereiken en de zeeweg vanuit (bezet) gebied veilig te stellen.


Abzeichen und lehrbuch Signalkunde compositie collectie auteur.
Abzeichen und lehrbuch Signalkunde compositie collectie auteur.

Vooral in de beginjaren was het van het hoogste belang dat de communicatie vlekkeloos verliep met werkte samen met meerdere socialistische staten dus verliep het seinen vaak op de traditionele wijze met morse. Beter bekend als "Optisches Fernmeldemittel".

De "Signalgast" moest kennis hebben van alle voorkomende vlaggen & lichtsignalen alvorens deze functie te mogen vervullen. Vlagsignalen werden vaak gelijktijdig met een fluitsignaal (manueel of automatisch) in morse code uitgevoerd op bevel als de schepen in formatie voeren op zee. Signalen konden betrekking hebben op tal van bewegingen zoal manoeuvres, koerswijzigingen, etc. Op alle schepen waren "Signalgasten" (matrozen) aanwezig  die deze specifieke taak uitoefenden. Ook heden is deze communicatie methode in voorkomende gevallen nog steeds in gebruik.


Begin jaren tachtig is in de Peene-scheepswerf Wolgast op een klein raketschip "Project 151" (klasse Balcom-10)   ontwikkeld, met verwisselbare raketcontainers die door de Sovjet-unie zouden worden geleverd. Om onduidelijke redenen werden technische ontwerpen continue gewijzigd waardoor gemaakte afspraken niet werden nagekomen.

Zou het mogelijk te maken hebben gehad met een ander

nieuw Rakettenschip ? "Projekt 1241 RE" (Tarantul-I-Klasse) 

of waren er toen al financiële defensie problemen? De werkelijke reden is......... nog steeds niet bekend (gemaakt). Feit is dat deze door de Sovjet-Unie geproduceerde schepen in(1984) door de DDR toch in dienst zijn genomen. In (1987) werd uiteindelijk ook nog een proefvaart gemaakt met een boot van "project 151" weliswaar met dummy raketcontainers maar toch....


 

Vermeldenswaard is dat na de Wende in (1990) de eerste boten als enigen werden over genomen (overigens zonder raketcontainers) door de "Bundesgrenzschutz See" 

Gezien hun grote verplaatsingsmogelijkheden werden de boten  benoemd tot schip. Na de Wende werd in (1990) dus ook de "Volksmarine" als opgeheven onderdeel van de (NVA) overgenomen door de "Bundeswehr". Eenheden en materiaal gingen vervolgens in zijn geheel over naar de "Bundesmarine" 

Foto bildermappe 1989 Militair Verlag DDR collectie auteur.Daarna hebben  respectabele aantallen beroepsofficieren besloten de overstap naar de later hernoemde (1995) "Deutsche Marine" te maken. Anderen hebben (onvrijwillig) uiteindelijk de dienst verlaten. Schepen, boten en overige uitrusting werden vervolgens ter verkoop aangeboden of gezien de ouderdom verschroot.

Besatzung Landesschiff "Anklam"Geschoßwerfer Schießen (Sieger) Bildarchiv Volksmarine DDR (1983) collectie auteur.
Besatzung Landesschiff "Anklam"Geschoßwerfer Schießen (Sieger) Bildarchiv Volksmarine DDR (1983) collectie auteur.