Gesellschaft für Sport und Technik (GST)

In (1952) is de paramilitaire massa organisatie "Gesellschaft für Sport und Technik" (GST) opgericht die op basis van vrijwilligheid van lidmaatschap tal van sportieve activiteiten ontplooide voor de jeugd en jong volwassenen van beide geslachten. Het doel was om zich lichamelijk, sportief en technisch  dusdanig te ontwikkelen om in de toekomst de nog prille "Deutsche Demokratischen Republik" te kunnen verdedigen in sport en spel en indien nodig later in woord en daad. De GST speelde een toonaangevende rol naast de (FDJ) jeugdorganisatie  (ZIe FDJ)* bij rekrutering en opleiding van personeel voor latere opname in de strijdkrachten der DDR.


Prospektbild Motorbarkasse GST-Seemännischer und schiffstechnischer Ausbildung collectie auteur.
Prospektbild Motorbarkasse GST-Seemännischer und schiffstechnischer Ausbildung collectie auteur.

Compositie ABC der GST (1960)    , Schellermedaille, GST fahne (1987).
Compositie ABC der GST (1960) , Schellermedaille, GST fahne (1987).

Bewustwording van het socialistische model en militaire vorming begon in de DDR al  bij de opvoeding van de kinderen op school. Men deed dit o.a. door bezoeken aan de (NVA) troepen, parades en festiviteiten. Ook  bij de (Jung Pioniere) , de (FDJ) tijdens vakanties door gerichte vorming en spel in daartoe gebouwde vakantiescholen en huizen. (Zie hoofdstuk FDJ/Pioniere)*. Men kon vanaf het 14de levensjaar lid worden van de (GST) waar men spelenderwijs kennis kon maken met modelbouw (boten, auto's en vliegtuigen) paardensport, duivensport, maar ook schietsport, zendamateur, sportvliegen, zweefvliegen, parachutespringen,telegrafie,water/zeesport, duiken enz. Men organiseerde wedstrijdcompetities waarbij een prijs of medaille met oorkonde kon worden gewonnen.     


Opleiding Volksmarine (GST)    (source You Tube - DDR Archiv 2018).


Postkaart (foto Bader) Finsterbergen GST Lager Tambach/Dietharz Thüringen (1969-1970) collectie auteur.
Postkaart (foto Bader) Finsterbergen GST Lager Tambach/Dietharz Thüringen (1969-1970) collectie auteur.

Wij beperken ons hier verder tot de (GST) die door middel van deze sporten de mogelijkheden verkreeg voor verdere ontwikkeling in (militaire) vorming van jonge mensen. Dit door te fungeren als overkoepelend orgaan voor de diverse sportorganisaties. Zo fungeerde de (GST) als tweede sportorganisatie naast de (DTSB). (Zie hoofdstuk DTSB)*. We kunnen stellen dat deze (semimilitaire) sporten hoofdzakelijk dienden als duidelijke voorbereiding op dienst bij de (NVA) Later werd dit eind 70 jaren nog nadrukkelijker vormgegeven door verplichte invoering van (militair) vormingsonderwijs op scholen bij de hogere klassen. Uitsluitend met een 2 jarige vooropleiding konden duikers, parachutespringers, of telegrafisten toetreden tot de (GST).

 Geschikte kandidaten  konden verder worden gevormd aan de opleidingsscholen die op talloze plaatsen in de DDR voorhanden waren in de betreffende tak van sport. De (GST) was overal vertegenwoordigd in dorp, stad, gemeente, of provincie door de banden met (FDJ) en lokale politiek. Eind jaren 80 bedroeg het ledental van de GST circa 400.000 !!! 

 

Mitgliedbuch (1955) & Ausbildungsbuch (1985). collectie auteur.
Mitgliedbuch (1955) & Ausbildungsbuch (1985). collectie auteur.

               Compilatie der GST Sport collectie auteur.De uiteindelijke doelstelling van de GST om een organisatie te zijn ter voorbereiding op militaire dienst. Is uiteindelijk vrij succesvol geweest en stond vanaf de jaren 70 te boek als "Sozialistische Wehr Organisation der DDR" daar men vrijwel geruisloos als massa organisatie spelenderwijs (Sport, spel en techniek) kon optreden door alle lagen van de bevolking in de periode (1952-1989). De organisatie werd in het voorjaar van (1990) officieel opgeheven. Het materieel werd grotendeels verkocht. Thans varen er over de wereld nog tal van boten (barkassen) rond die eens de (GST) toebehoorden.


GST modelbau prospektbild (1970-1980) collectie auteur
GST modelbau prospektbild (1970-1980) collectie auteur