Der Deutsche Democratische Republik Geschichte

"DDR" (1949) een staat die is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog waarbij Oost en West tegenover elkaar kwamen te staan met als hoogtepunt de "MUUR" die in "Augustus (1961) werd gebouwd en stand hield tot de ineenstorting in november (1989). Voor de Sovjet-Unie, die dit gebied in (1945) als bezettingszone kreeg toegewezen, was de DDR strategisch/economisch zeer belangrijk. Een volksopstand in (1953), waarbij met name West-Berlijn niet louter neutraal toekeek, werd door Sovjettroepen neergeslagen. Dit ontmoedigde nieuwe pogingen tot verzet. Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig tot de vreedzame revolutie in najaar 1989 bestond een ondergrondse oppositie. In de DDR was grondwettelijk bepaald dat de "Sozialistische Einheitspartei Deutschlands" (SED), een communistische partij, de eigenlijke machthebbende was en niet de staatsorganen, zoals de regering. Oppositieleden werden door de STASI (geheime dienst) gevolgd en vaak ook vervolgd.


Postkaart Berlijn 1972 Verlag Bild und Heimat, Reichenbach Vogtländ ( fernsehturm 368m  1969 ) collectie Auteur.
Postkaart Berlijn 1972 Verlag Bild und Heimat, Reichenbach Vogtländ ( fernsehturm 368m 1969 ) collectie Auteur.


"1949 - 1952"

Op 7 oktober (1949)  werd de "Deutsche Demokratische Republik" (DDR) opgericht. Nog geen jaar later, op 7 september (1950), liet de Secretaris - Generaal leider van de  (SED) "Walter Ulbricht", het Paleis van de "Hohenzollern" in het centrum van Berlijn opblazen. (word thans herbouwd inmiddels geopend 2019) Hij brak daarmee letterlijk en figuurlijk met het Duitse verleden. De DDR werd een communistische staat naar het voorbeeld van de Sovjet-Unie. De SED, met Ulbricht als onbetwistbare leider, controleerde het staatsapparaat, de economie en de rechtspraak. 

"1952 - 1962"

Op het vlak van de buitenlandse politiek moest de DDR zich houden aan de richtlijnen uit Moskou. De relatie tussen beide staten werd in de grondwet van de DDR verankerd. Oost-Duitsland werd in (1955) zoals verwacht lid van het "Warschaupact"      het militaire antwoord van Moskou op de NAVO. In (1956) werd het Oost-Duitse leger, de "Nationale Volksarmee" (NVA) opgericht. In eerste instantie bestond deze uit vrijwilligers. In (1962) na de bouw van de Muur, werd in de DDR de dienstplicht ingevoerd. Wapens en ander legermaterieel kwamen grotendeels uit de Sovjet-Unie.

"1962 - 1971" 

Met de bouw van de Muur brak een nieuwe periode aan in de geschiedenis van de DDR. De uitstroom van burgers was een halt toegeroepen. DDR-leider "Walter Ulbricht" beoogde een nieuw sociaal contract te sluiten tussen burgers en partij. Helaas zijn onvermogen om de economie aan de praat te krijgen en zijn weigering deel te nemen aan internationale ontspanning kostten de leider in (1971) tenslotte de kop.  Hij werd gedwongen om terug te treden als Secretaris-Generaal van de SED en moest plaatsmaken voor "Erich Honecker".De geschiedenis van "750 Jahre" Berlin DDR.  (CC BY-licentie source You Tube - DDR Archiv 2018).


Postkaart 1965 (NVA musiker mit schellenbaum) collectie auteur.
Postkaart 1965 (NVA musiker mit schellenbaum) collectie auteur.

"1971 - 1990"

Als de "West-Duitsers" onder leiding van "Willy Brandt" begin jaren 70 contact zoeken met de nieuwe leider van de DDR "Erich Honecker" dan lukt het deze wél om met de Bondsrepubliek tot een vergelijk te komen. Op economisch gebied sloeg Honecker een heel andere weg in. Hij begreep dat een zeker welvaartsniveau noodzakelijk was om de sociale rust te waarborgen. Honecker brak rigoureus met de politiek van de uitgestelde consumptie. Hij wilde de bevolking tevreden stellen met woningen en luxe-artikelen. De investeringen in wegen en industrie werden op de lange baan geschoven, terwijl woningbouw en consumptie-productie ruim baan kregen. Op korte termijn leverde de politiek van Honecker wel wat succesjes op maar ze was op lange termijn niet vol te houden. In de jaren tachtig werd duidelijk dat het beleid op lucht was gebaseerd en dat het systeem roofbouw op zichzelf had gepleegd. Het machinepark waarmee gewerkt werd, stamde nog uit de jaren twintig en dertig. De grootschalige exploitatie van bruinkool zorgde voor een gigantische milieuvervuiling, en de DDR kampte met een enorme staatsschuld. De arbeidsproductiviteit en de consumptie bleven steeds verder achter. Op 7 oktober (1989) vierde Erich Honecker in het Berlijnse "Palast der Republik" met zijn bondgenoten het veertigjarig bestaan van de DDR echter twee dagen later demonstreerden in Leipzig meer dan zeventigduizend mensen tegen het regime. Twee weken later verdween Honecker uit de politiek en ruim een maand later viel de Berlijnse Muur... Vervolgens wist de West-Duitse bondskanselier "Helmut Kohl" binnen een paar maanden internationale goedkeuring te verwerven voor zijn plannen om de Duitse deling op te heffen. Ook in eigen land verzekerde hij zich behendig van voldoende steun. Op "3 oktober" (1990) vond de officiële "Wiedervereinigung" van Duitsland plaats.


 Informatiebord in dorpje Modlareuth foto auteur.
Informatiebord in dorpje Modlareuth foto auteur.

Midden in Duitsland staat dit bord aan de rand van het dorpje Modlareuth  wat herinnerd aan de tijd dat het land als gevolg van de tweede Wereldoorlog gesplitst werd in Oost en West door verschillende politieke ideologieën en opvattingen die uitmondden in de "koude oorlog" en duurden tot 1990 (Zie note onder aan dit hoofdstuk*). Na de eenwording van Duitsland is er veel belangstelling ontstaan omtrent deze periode. Vele politieke boeken, verzamelwerken over het ontstaan, de politiek, organisaties en het leven van alle dag zijn geschreven. Velen zijn vandaag de dag nog op zoek naar sporen voor studie, onderzoek of unieke memorabilia zoals, boeken, documenten, gebruiksvoorwerpen, orden, militaria om nog een uniek object aan hun collectie te kunnen toevoegen.

 

De auteur tracht u een beeld te geven van zijn bezoeken aan historische plaatsen en een inkijk in een deel van zijn verzameling met betrekking tot deze periode. 


Muurdelen in Modlareuth  foto auteur.
Muurdelen in Modlareuth foto auteur.

De wachttorens compilatie foto's auteur.
De wachttorens compilatie foto's auteur.

De DDR history collection

Grenspaal Modlareuth foto auteur.
Grenspaal Modlareuth foto auteur.


In Modlareuth is thans een interessant grensmuseum gevestigd wat een bezoek voor geïnteresseerden zeker de moeite waard maakt.


Grens tussen Oost en West  Modlareuth "klein Berlin" 1983 (prospekt museum)            collectie auteur.
Grens tussen Oost en West Modlareuth "klein Berlin" 1983 (prospekt museum) collectie auteur.

 Note:

We schrijven nu inmiddels "2023". Helaas zijn de verhoudingen tussen Oost en West de laatste jaren enorm verslechterd sinds de inval van Rusland in Ukraine op schiereiland de Krim in "2014" en helaas daarna de inval op de gehele Ukraine op "24 Februari 2022". De geopolitieke verhoudingen staan geweldig onder druk in : Europa, Midden Oosten, en Azië. Waar de grootmachten van Rusland, China en de V.S allen op scherp staan. We kunnen niet in de toekomst kijken en hopen dat uiteindelijk alle partijen wijzer zullen zijn, en voor ontspanning op alle continenten kunnen zorgen.