DEUTSCHEN POST & (Fernmeldewesen)


DDR post dienstvlag 1947-1955.
DDR post dienstvlag 1947-1955.
DDR post dienstvlag 1955 - 1973.
DDR post dienstvlag 1955 - 1973.

 De "Deutsche Zentralverwaltung für das Nachrichtenwesen" begon met werken in de SBZ sector onder jurisdictie van de Sovjet autoriteiten. Dit veroorzaakte al snel problemen met alle post gelieerde bedrijven in het gesplitste Duitsland. Om een voorbeeld te noemen: poststukken en zegels werden gedrukt met het opschrift "Deutschen Post" maar werden naar alle sectoren verzonden terwijl politiek de splitsing tussen Oost en West steeds groter werd en vervolgens een feit na de officiële oprichting van de  DDR in (1949). In het Westen werd de naam vervolgens gewijzigd in "Deutsche Bundespost"met als uitzondering Berlijn dat als verscheurde stad de benaming "Deutsche Bundespost Berlin" kreeg daar de reguliere diensten vanuit West-Berlijn werden geregeld. In het Oosten hield men vast aan de naam "Deutsche Post "(DP) opgericht in (1959) en voerde deze in eerste aanleg aan met een tweetal dienstvlaggen. Daar in het Westen ook een dienstvlag werd gevoerd die erg veel leek op de tweede versie van de DDR. Na veel (politieke) druk werd in (1973) een verordening van kracht waarin de officiële staatsvlaggen werden omschreven en aansluitend werden vastgelegd. Daarmee kwam de Deutsche postdienstvlag uiteindelijk te vervallen.


Compilatie items & zeichnung werbung compositie auteur.
Compilatie items & zeichnung werbung compositie auteur.

De "Deutsche Post (DP)" was als staatsbedrijf verantwoordelijk voor "Post- und Fernmeldewesen" 

o.a. dus (reguliere) post/pakkettenverwerking, Filatelie, Telecommunicatie, radiografie, zendtechnologie (tv) nieuwsberichtgeving, geld/valuta (betalingsverkeer) in samenwerking met de staat. Alle berichtgeving stond onder controle van de "Minister für Nationale Verteidigung "

Vastgesteld kan worden dat  gezien de omvang en invloed van dit enorme staatsbedrijf in feite alle communicatie door de (DP) werden verzorgd. Speciaal daartoe gevormde "dienststellen" verzorgden werkzaamheden voor het "Ministerium für Staatssicherheit  (Mfs)" en de "Nationale Volksarmee (NVA)". (zie Spezial Einheiten).*

 


Trabant 601 Deutsche Post  Trabi museum Thuringen foto auteur.
Trabant 601 Deutsche Post Trabi museum Thuringen foto auteur.

Originele Deutsche Post mascotte foto auteur.
Originele Deutsche Post mascotte foto auteur.

Indien er poststukken en/of diensten van lokale verdachte personen uit het Westen werden ontvangen dan moesten deze ter controle aan de betreffende "Dienststellen" worden overhandigd. Het zelf openen van de stukken door een (on)bevoegde beambte, inhoud meedelen of dientengevolge hulp bieden aan derden/betrokkenen werd gestraft met gevangenisstraf die sterk kon variëren afhankelijk van de ernst van de situatie. Ook telefoon/ telegrafiediensten werden bewaakt door de (DP) in nauwe samenwerking met het (Mfs). Indien er poststukken en/of diensten van lokale verdachte personen uit het Westen werden ontvangen dan moesten deze ter controle aan de betreffende "Dienststellen" worden overhandigd. Het zelf openen van de stukken door een (on)bevoegde beambte, inhoud meedelen of dientengevolge hulp bieden aan derden/betrokkenen werd gestraft met gevangenisstraf die sterk kon variëren afhankelijk van de ernst van de situatie. Ook telefoon/ telegrafiediensten werden bewaakt door de (DP) in nauwe samenwerking met het (Mfs). Tijdens grote militaire manoeuvres (NVA) werd gebruik gemaakt van een "Feldpostdienst" die uiteraard gecensureerd was.

 


  Compilatie foto's Deutsche Post diverse musea & Instituut fur Fernmeldenwesen  Berlin (DDR) IPF/Seifert collectie auteur.


Zeitungsvertrieb Deutschepost & zeichnung werbung compositie auteur.
Zeitungsvertrieb Deutschepost & zeichnung werbung compositie auteur.

De (DP) "Zeitungsvertrieb" controleerde  de inhoud van verschillende kranten die naast reguliere berichtgeving ook politieke/propaganda verspreidden. Door de staat gedicteerde kranten waren o.a. "Neues Deutschland" voor het gehele land of regionaal zoals "DAS VOLK in Erfurt ". In de periode na WWII waren tal van kranten actief die bijna alle door de "Socialistische Einheits  partei Deutschland" werden uitgegeven. (SED) of nauw verwante andere partijen die in de VOLKSKAMMER vertegenwoordigd waren zoals o.a. :

"Liberal-Demokratische Partei Deutschlands"  (LDPD)  "National-Demokratische Partei Deutschlands" (NDPD)

"Christlich-Demokratische Union Deutschlands" (CDU)

of vakbond FDGB, sportbond DTSB en de Freie Deutsche Jugend( FDJ ). Onafhankelijke kranten kwamen er uiteraard pas na de Wende in (1990).


Trabant 601  Deutsche Post (Fernmeldedienst  farbe Delphine grau) & werbung compositie auteur .
Trabant 601 Deutsche Post (Fernmeldedienst farbe Delphine grau) & werbung compositie auteur .