Luftstreitkräfte (LSK/LV)

De "Luftstreitkräfte" van de NVA  (1956) werden gezien als een zeer belangrijk onderdeel ter verdediging van Oost-Europa gezien de strategische ligging. En stond als enige "Warschaupact" (luchtmacht) bondgenoot onder direct commando van het  16e leger van de Sovjet-luchtstrijdkrachten. De belangrijkheid van de NVA-luchtstrijdkrachten was gelegen in haar luchtverdediging taak in dat gedeelte van het Warschaupact luchtruim dat direct grensde aan West-Duitsland en haar bondgenoten alsmede een offensieve taak en rol in het OOSTZEE gebied.


Foto bildermappe Jagdbomber Suchoj 1987/88 Militair Verlag DDR collectie auteur.
Foto bildermappe Jagdbomber Suchoj 1987/88 Militair Verlag DDR collectie auteur.

Mannschaften armee kleidung compositie foto auteur.
Mannschaften armee kleidung compositie foto auteur.

 De directe samenwerking en het vertrouwen van de Sovjets was aanvankelijk niet zo groot in de NVA "Luftstreitkräfte" onder meer als gevolg van de gebeurtenissen rond de Berlijnse opstand in (1953). In (1960) bleek echter dat de Sovjets wat meer vertrouwen en geloof kregen in de inzet- (betrouwbaarheid) van de "NVA-Luftstreitkräften". Medio (1962) werd de luchtverdedigingscapaciteit aanzienlijk vergroot door de invoering van de MIG 21 jagers, waarmee zij naast de Sovjets de modernste jagers van die tijd tot hun beschikking hadden. Door Sovjet instructeurs werd op bestaande vliegvelden in de DDR de vliegopleiding ter hand genomen, aspirant-piloten volgden aansluitend een meerjarige opleiding in de Sovjet Unie. De "Luftstreitkräfte" hadden de beschikking over een groot aantal trainingsfaciliteiten (oefengebieden en schietterreinen). In het algemeen lagen deze faciliteiten op korte afstand van de (militaire) vliegvelden. Hierdoor vergden oefensessies weinig tijd en kunnen er veel worden uitgevoerd. De MIG (21) jager kreeg navolging van enige generaties en typen tot het einde van de DDR en het uiteenvallen van de Sowjet- Unie. Na de eenwording van Duitsland  (1990) bleven de troepen nog aanwezig op de locaties in de dan voormalige DDR  en duurde het uiteindelijk tot (1994) voor de laatste (Sovjet) troepen de "Bundes Republik Deutschland" verlieten. Vermeldenswaard is dat de MIG (29) overgenomen en verbouwd werd door de "Bundeswehr" en nadien werd ingedeeld bij de Duitse "Luftwaffe"  voor NAVO taken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Opleidingsfilm "Luftwaffe LSK.  (CC BY-licentie source You Tube - DDR Archiv 2018).


             Foto bildermappe 1987/1988/1989 Militair Verlag DDR & luftfahrtmuseum Merseburg collectie/foto's auteur.


Foto bildermappe 1988 Militair Verlag DDR collectie auteur.
Foto bildermappe 1988 Militair Verlag DDR collectie auteur.

 Voor tactische luchttransport- en gevechtsdoeleinden, beschikte het "Warschaupact" totaal samen met de verbonden Communistische landen van destijds over een groot aantal helikopters van diverse typen. De Sovjets lagen een toenemend accent op het concept van de gevechtshelikopter in de anti-tank rol, als nabij steunmiddel ter ondersteuning van tactische luchtlandingsoperaties. In dit verband nam het aantal helikopters van de DDR in de loop der jaren ook toe. Ter vervanging van oudere typen om ook hier gebruik te kunnen maken van de modernste technieken (1980/89). Toch werd de "Hubschrauberstaffel" hoofdzakelijk ingezet bij de "Grenztruppen" (meer in een ander hoofdstuk).Ehemalige  Luftstreitkräfte MIG-21 Flugzeugdeckung (2017) foto auteur.
Ehemalige Luftstreitkräfte MIG-21 Flugzeugdeckung (2017) foto auteur.