Landwirtschaft DDR

De geschiedenis van de Landbouw nam een aanvang na verdeling in de Sowjet bezettingszone (SBZ) en werd na de oprichting van de DDR in1949 een belangrijke factor voor de ontwikkeling van het land. Het land moest opnieuw verdeeld worden, boeren onteigend en gedwongen tot deelname in "Volks Eigene Genossenschaften" (VEG) of andere gelieerde (Coöperaties) om de economische strijd aan te gaan met het Westen in Landbouw, Veeteelt, Tuinbouw om het het succes van het socialisme te demonstreren In de 40 Jaar dat de DDR bestaan heeft. Een onmogelijke taak voor de Agrarische bevolking die er alles aan deed ondanks de politieke druk om er een succes van te maken.


Modellen E512 Mähdrescher & E280 ExaktFeldhäckseler mit Schmadaufnehmer und Mais/Feldfutter Schneidwerk in actie

Een van de grootste landbouwtechniek voertuigen fabrikanten was "Kombinat  Fortschritt Landmaschinen" Begin der jaren 50 fuseerden 5 Oost-Saksische producenten verenigt in de : "Vereinigung Volkseigener Betriebe" (VVB). De Rechtsform ten behoeve van Landwirtschaft in de DDR voor vervaardiging van Land-, Bau- und Holzbearbeitungsmaschinen kortweg

(VVB LBH) genoemd. De focus lag op  creëren van een groot bedrijf met centraal management in Neustadt/Saksen. Daar de afzonderlijke bedrijven producenten moest er meer gaan gebeuren. Met dit in het achterhoofd is als vervolgstap de organisatie- en managementstructuur van de onderneming verder uitgebreid. Dit omvatte onder meer de oprichting van een centraal onderzoeks- en ontwikkeling lab in Neustadt/Saksen. Verder In de jaren zeventig werden vooral kleine en middelgrote bedrijven, waaronder voormalige private of semipublieke bedrijven in de sector landbouwmachines en toeleveranciers, overgenomen en ingedeeld. Die dritte Etappe begann mit der "Neugründung des Kombinates Fortschritt Landmaschinen im Jahre 1978". De derde fase begon met de wederoprichting van de "Kombinat Progress Landmaschinen in 1978". Vanaf dat moment werd de landbouwmachinebouw in de DDR in deze economische eenheid gecombineerd tot aan de officiële stopzetting van de activiteiten op 30 juni 1990. Nadat " Kombinat Progress Landmaschinen" in de zomer van 1990  vervolgens was ontbonden, werden door  de "Treuhand Anstalt"  aanvankelijk 53 GmbH's opgericht onder curatele met wisselende gevolgen voor de circa 6000 werknemers. Het moederbedrijf in Neustadt in Saksen bleef bestaan als "Progress Harvesting Machines GmbH". Hierna volgden enige overnames waaronder de "Bidell Group" en nog later in de jaren 90  "CASE Harvesting Systems GmbH" en "New Holland USA. Uiteindelijk werd de vestiging Neustadt/Saksen in 1999 overbodig en werd gesloten.


Postkarte  A.P. Walther Radebeul - Friedensburg      Die Sommerblumenwiese der Agra in Markkleeberg.
Postkarte A.P. Walther Radebeul - Friedensburg Die Sommerblumenwiese der Agra in Markkleeberg.

In Markkleeberg werd vanaf 1952  Jaarlijks in Juni & Juli de "Landwirtschafts" Austellung gehouden die voor het eerst gelijktijdig plaatsvond plaatsvond met de "Gartenbau Ausstellung" die vanaf 1950 werd georganiseerd en een park was aangelegd waar men graag een bezoek aan bracht.  Door het samenvoegen van beiden werd Markkleeberg HET  centrale trefpunt voor agrariërs uit de DDR waar de nieuwste machines en snufjes werden getoond. De fabrikanten van Machines uit de Oost - Europese Socialistische landen en

leden van de "LPG ( Landwirtschaftliche Produktions Genossenschaften (Agrarische productiecoöperaties), zoals de  GPG, (Gärtnerische Produktionsgenossenschaft),

Volkseigene Genossenschaft (VEG) Bäuerliche en Handelsgenossenschaft (BHG)" maar ook de bevolking kwam graag naar de tentoonstelling om er een prachtige dag van te maken en vele demonstraties van nieuwe machines te bewonderen. 


Prospect  IFAW50 collectie auteur.
Prospect IFAW50 collectie auteur.

Zoals  eerder gesteld was de industriële en economische (politieke) druk erg hoog om het Westen te laten zien dat een Socialistisch land dit aankon. Veel prominente politieke leiders van SED, FDJ, FDGB, LPG brachten een bezoek aan  de Landwirtschaft Ausstellung om het belang kracht bij te zetten. De organisator van de Agra Markkleeberg was het "Ministerie van Landbouw, Bosbouw en Voedselvoorziening". In de jaren die volgden werd het tentoonstellingsterrein verder uitgebreid.


Postkarte Walter Werner  Verlag KG.  Markkleeberg Agra Landwirtschaftausstelling Parkgaststätte
Postkarte Walter Werner Verlag KG. Markkleeberg Agra Landwirtschaftausstelling Parkgaststätte

Hoewel de "Gartenbauausstellung" in 1960 naar Erfurt werd verplaatst werd dit deel een park. De tentoonstelling telde doorgaans meer dan een half miljoen bezoekers en gasten per jaar, waaronder meer dan tienduizend bezoekers uit meer dan 100 landen. Alleen al in 1969 kwamen er 750.000 bezoekers. Na 1974 waren uitsluitend bedrijven uit de DDR en overige communistische landen in de wereld nog te vinden als exposanten. In 1990 besloeg de Agra-site ongeveer 90 hectare met meer dan 90 zalen en paviljoens. Daarnaast waren er ca. 30 hectare demonstratiegebieden in Lößnig en Wachau. In 1990 werd het tentoonstellingsbedrijf  overgedragen aan de "Agra Messepark Betriebsgesellschaft mbH", een dochteronderneming van de stad Markkleeberg.  Er zouden daarna nog vele landbouwtentoonstellingen handelsbeurzen volgen. Ook heden (April 2022) Nog.


Agrarflug in der DDR

Onderzoeken naar het gebruik van vliegtuigen in de land- en bosbouw van de

DDR werden uitgevoerd door de Universiteit van Jena.

Ïn (1954) tijdens de oprichting van de luchtvaartmaatschappij "Deutsche Lufthansa der DDR" werd ook besloten om de divisie zakenluchtvaart op te richten. In (1956) volgde positieve afronding van het onderzoek naar het gebruik van vliegtuigen. Men starte in 1957 met een L-60 Brigadyr landbouwvliegtuig voor het verspreiden van mineralen meststof. Naast de L-60 kwamen er ook Antonov tweedekkers An-2, in bedrijf die al voor dit doel met succes werden gebruikt in de Sovjet-Unie. Er werden vervolgens op verschillende locaties agrarische vliegbases ingericht waaronder Anklam, Kyritz. Maagdenburg, Berlijn, en als enige (scheepswerf) in Leipzig-Mockau. In (1958 zie Luftfahrt) werd de luchtvaartmaatschappij  INTERFLUG opgericht om naast civiele/militaire vluchten in navolgende jaren Agrarische vluchten verder te faciliteren.

 


Postkaart Deutsche Flugreise bureau der Deutsche Lufthansa DDR     Antonov AN2 collectie auteur.
Postkaart Deutsche Flugreise bureau der Deutsche Lufthansa DDR Antonov AN2 collectie auteur.

In 1966 begon men met de systematische bouw van "Agrochemische Centra (ACZ) in de DDR". De meeste ACZ waren voor de "Genossenschaften van: (LPG), (GPG), (VEG), en Bäuerliche Handelsgenossenschaft (BHG) opgezet" In deze (ACZ) werden meststoffen, gewasbescherming en bestrijdingsmiddelen opgeslagen conform daartoe opgestelde regels en aanmaak voor het gekozen product in het toepassingsgebied. Gezien de enorme oppervlakten die moesten worden bestreken wilde men dit graag vanuit de lucht blijven doen.Gebaseerd op eigen ervaringen met de Antonov AN2 en L60 Brigadýr Vanuit de Oost-Europese communistische landen zocht men naar betere alternatieven. De luchtvaartindustrie in eigen land was immers stopgezet. Vervolgens vond de eerste besproeiing testvlucht van twee Tsjechische Zlin Z-37 Cmelak landbouwvliegtuigen in de DDR plaats in Januari 1967. Wat later in 1967 volgde de oprichting van het opleidings- en bijscholingscentrum voor landbouwvluchten in Leipzig-Mockau.


 De L-60 Brigadýr is een Tsjechoslowaaks STOL-vliegtuig gebouwd door Aero in de periode 1953-1960 Compositie auteur.
De L-60 Brigadýr is een Tsjechoslowaaks STOL-vliegtuig gebouwd door Aero in de periode 1953-1960 Compositie auteur.

In 1968 werd de Z37 geïntroduceerd als landbouwvliegtuig der DDR en zou in 1970 als opvolger dienen voor de L-60 die uitdienst werd genomen. Het met landbouwvliegtuigen bewerkte gebied bedroeg meer dan één derde van het totale bouwland in de DDR. Dit zette het land op de derde plaats van de Europese landen die landbouwvluchten uitvoeren. De regering had inmiddels het besluit genomen een om in de landbouwgebieden ACZ's te ontwikkelen als een Industriële gewasproductiebasis voor landbouwvluchten. Door het sluiten van lange termijn charterovereenkomsten met de Sovjet- Unie en Polen door INTERFLUG AGRAR BETRIEB een onderdeel van de civiel/semimilitaire luchtvaart organisatie INTERFLUG der DDR (zie Luftfahrt). Meerdere type vliegtuigen werden later gebruikt waaronder de PZL M-18A Dromader, PZL M-15 . Ook de introductie van helikopters uit de communistische socialistische landen van destijds zoals der Kamow Ka-26, M-i 2. Dit bracht de nodige omscholing op nieuwe typen vliegtuig/helikopterpiloten met zich mee en bleef van kracht tot aan het einde van het agrarische luchtvaarttijdperk van de DDR. Er waren in (1990) nog 285 operationele vliegtuigen en 15 lestoestellen in de bestanden van INTERFLUG aanwezig.


In Juli 1968 werd de Tsjechische Zlin Z-37 Cmelak geïntroduceerd als landbouw vliegtuig.
In Juli 1968 werd de Tsjechische Zlin Z-37 Cmelak geïntroduceerd als landbouw vliegtuig.