Spezial Einheiten

De eerste vraag die ons gesteld moet worden is : Bestonden deze eenheden werkelijk of alleen in naam. Of moeten we deze anders noemen in het tijdsbeeld waarin wij nu leven. Feit is dat vandaag de dag deze eenheden een speciale plaats hebben in het bestrijden van brandhaarden en terroristische aanslagen in de wereld. In de DDR heeft men circa 2 jaar (1959) na de de oprichting van de (NVA) gemeend een bataljon "luchtlandingstroepen" op te zetten voor eventuele militaire operaties in het gebied van de  "Klassenfeind" (het vrije Westen dus) nu de koude oorlog langzaam een aanvang nam.


Bild werbeprospect NVA (1985) collectie auteur.
Bild werbeprospect NVA (1985) collectie auteur.

Mannschaften armee kleidung compositie foto auteur.
Mannschaften armee kleidung compositie foto auteur.

Onder Heinz Hoffmann  (1910 - 1985) , de nieuwe Minister für Nationale Verteidigung (1960) kreeg de eenheid alle steun voor verdere ontwikkeling en vormgeving door implementatie van "Mot.-Schützen-bataljons" samen met enige "Fallschirmjäger-compagnieën". De opleiding was circa 3 jaar. De rekruten maakten vaak al deel uit van een (NVA) eenheid  maar moesten allen minstens een specifieke militaire vakopleiding c.q. specialiteit  beheersen om toe te kunnen treden als  "Fallschirmjäger". Enige specialiteiten zijn : "Nachrichten, Funken, Aufklarung". De bedoeling van deze eenheden was om diep in het vijandelijke gebied te doordringen om cruciale posities zoals bruggen, tunnels, havens en vliegvelden zo snel mogelijk te bezetten en vrij te maken voor snelle inzetbaarheid van (logistieke) transporten voor   strategische voertuigen tot de regulieren troepen arriveerden waar dan snel een structuur voor (aanval en of verdediging ) kon worden opgezet. Ook specifieke acties zoals sabotage, vernietigen van de vijandelijke structuur (NAVO) en het verzamelen van cruciale  informatie behoorden tot de opdrachten.  Het bataljon  groeide uit tot een elite eenheid. In 1969 werd de naam van "Widerstandskampfer  Willi  Sanger" toegekend aan het "Fallschirmjägerbataillon".


                                      MI 8 NVA (LSK) helikopter  (Luftfahrt und Technik Museumspark Merseburg)  foto's auteur.


Foto bildermappe 1988 Militair Verlag DDR collectie auteur.
Foto bildermappe 1988 Militair Verlag DDR collectie auteur.
Foto bildermappe 1988 Militair Verlag DDR collectie auteur.
Foto bildermappe 1988 Militair Verlag DDR collectie auteur.

Het bataljon werd nog tweemaal hernoemd als laatste in (1972) tot "Fallschirmjägerbataillon 40" ( FJB 40 ) gelijktijdig werd het "Kommando der Landstreitkräfte in Potsdam-Geltow" gevormd onder bevelhebber en "Stellvertreter des Ministers für Nationale Verteidigung " Generalleutnant Horst Stechbarth". De  (FJB-40) werd vervolgens onder het nieuw gevormde "Kommando der LaSK" geplaatst. In (1986) was het bataljon uitgebreid tot "Luftsturmregiment 40" en zou dit blijven tot" het einde van de (NVA)  in (1990).


Foto bildermappe 1988 Militair Verlag DDR collectie auteur.
Foto bildermappe 1988 Militair Verlag DDR collectie auteur.

Een andere eenheid die niet onvermeld mag blijven is die van de "Spezialeinheit KSK 18 – Kampfschwimmer der Nationalen Volksmarine" die actief was van ( 1958-1990 ).

 Deze eenheid voerde (na een geduchte training waar alleen de besten voor werden gekozen ) opdrachten uit die konden variëren van het opblazen en/of saboteren van objecten  tot het uitvoeren van schijnaanvallen (bij training manoeuvres van de NVA "Streitkräfte" ). Deze zeer kleine en compacte eenheid werkte  soms ook nauw samen met Luchtlandingseenheden om in het achterland van de vijand te opereren nabij havens, rivieren en kustgebieden.

                                                         Foto bildermappe 1987/1988/1989 Militair Verlag DDR collectie auteur.


Transport & Nachrichtenwesen

abzeichen Hfv collectie auteur.
abzeichen Hfv collectie auteur.

Na WWII  (1945-1946) werd in Dresden onder auspiciën van de "Sowjetische Militäradministration in Deutschland" (SMAD) de "Technische Hochschule in Dresden" weer in ere hersteld. De (TH) bestond al sinds medio (1800) maar was met name gedurende de (NS) tijd een bolwerk van docenten met (NSDAP) achtergrond en velen werden uiteraard na de oorlog ontslagen. Een moeilijke tijd daar de (TH)was gebombardeerd in (1945) zoals bekend "de hel van Dresden". In (1952) werd uiteindelijk de "Hochschule für Verkehrswesen" (HfV) opgericht. Aan de hogeschool waren 3 verschillende faculteiten te weten : "Verkehrstechnik", "Verkehrsbauwesen" en "Ökonomie des Transport- und Nachrichten- wesen". Ook het "Post-und Fernmeldewesen" maakte  gebruik van de faculteit door de binding met het "Ministerium für Staatssicherheit" (Mfs) en "Nationale Volksarmee" (NVA)(Zie ook Postwesen)* De hogeschool ontwikkelde vervolgens 30 studierichtingen werd daardoor toonaangevend begin jaren 60. Circa 3000 studenten sloten gedurende die beginperiode hun studie succesvol af.


Acht wochen !!!   (CC BY-licentie source You Tube - DDR Archiv 2018).


Transport, Nachrichtenwesen ausbildungs  und lehrmittel   collectie auteur
Transport, Nachrichtenwesen ausbildungs und lehrmittel collectie auteur

Foto bildermappe 1988 Militair Verlag DDR collectie auteur.
Foto bildermappe 1988 Militair Verlag DDR collectie auteur.

Wij richten ons verder op de in (1971) opgerichte "Sektion Militärisches Transport- und Nachrichtenwesen" die later werd omgezet in een faculteit. Deze stond onder militaire leiding van de (NVA). Gedurende de 15 daaropvolgende jaren werden circa 1000 afgestudeerden geleverd op het gebied van "Militärtransport" en "Nachrichtenwesen"

Voor het transport moest de basiskennis worden bijgebracht in het vervoer per spoorlijn(en), wegen en bruggenbouw technieken.

Naast theorie met wetenschappelijke methoden werd ook praktisch geoefend met modellen op schaal. De vakopleidingen waren hiermee dus ook gericht op specifiek herstelwerk bij aangebrachte schaden.

 


                                                        Foto's bildermappe 1987/1988/1989 Militair Verlag DDR collectie auteur.


Foto bildermappe 1988 Militair Verlag DDR collectie auteur.
Foto bildermappe 1988 Militair Verlag DDR collectie auteur.

Voor de opbouw van de "Der KASERNIERTEN VOLKSPOLIZEI " (KVP) voorloper van het het leger sedert de jaren 50) waren al tal van (hogere) opleidingsscholen gestart. Na de vorming van de (NVA) in (1956) waren deze scholen op tal van plaatsen te vinden. Vanaf (1983) werden deze vervangen door verschillende "Offiziershochschulen". Zoals de (OHS) der "Landstreitkräfte LaSK)", "Grenztruppen (GT)", "Luftstreitkräfte (LSK)", en "Volksmarine (VM)" waarmee de militaire opleidingen efficiënt en gestructureerd werden. Hierdoor konden de studierichtingen beter worden afgestemd op de behoefte van het betreffende legeronderdeel. Voor de (OHS der Lask) die opleidingen verzorgde van alle secties binnen de (Lask) een benijdenswaardige taak. Studies vonden plaats met een tijdsduur van 4 jaar. Toelatingseis voor de studie was de middelbare school (12e klas). De afgestudeerde kon een graad behalen met benoeming tot luitenant als "Offiziersdienstgrad"  Vanzelf pas na een volledig geschreven scriptie, die werd beloond na een succesvolle verdediging met de graad "Diplom Ingenieur". De huisvesting van de officiersstudenten vond primair plaats in de kazerne. Een gedeeltelijke uitzondering waren de vrouwen en vierdejaars, die elk afzonderlijk waren gehuisvest, in flatgebouwen maar bij voorkeur niet buiten de kazerne. Vrouwen werden binnen de (NVA) o.a. opgeleid in de secties "Rückwärtige Dienste" en "Nachrichten" inclusief politieke vorming. In aanvulling op aspirant officieren van de (NVA) werden bij de OHS ook wel individuele potentiële officiersleerlingen van de (VP) en het (MfS) opgeleid.


Prospekt bild Offiziers hochschule "Ernst Thälmann" (LaSK). Taktik unterricht collectie auteur.
Prospekt bild Offiziers hochschule "Ernst Thälmann" (LaSK). Taktik unterricht collectie auteur.

In de nacht van 4 op 5 oktober 1989 werd bij de (OHS) verhoogde gevechtsparaatheid met bewapening (laagste niveau) afgekondigd. Dit naar aanleiding van gebeurtenissen bij de ambassade in Praag met betrekking tot vluchtelingen. Wapens werden de volgende dag op bevel teruggebracht naar de wapenkamer. Wel werd alle verlof van de officiersstudenten geannuleerd en vervolgens gezamenlijk met de officieren direct naar de kazerne gestuurd met inbegrip  van alle officiersstudenten van buiten de kazerne. "Einsatzhunderdschaften" werden gevormd. Meerdere keren per dag werd het laatste nieuws en informatie van de districtsbestuurders van (OHS) en de (SED) geëvalueerd. Er werden echter geen  officiersstudenten tegen betogers ingezet. De gevechtsparaatheid werd pas opgeheven na de aankomst van de deelnemers aan de parade ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de DDR in Berlijn en een geruststelling van de situatie in  grote steden zoals  Dresden en Leipzig. Wat er een maand later gebeurde is bekend de val van de muur was een feit.


(Unter) Offizieren DDR und USSR  im Gespräch : Demonstrationen im Großstadt Oktober 1989 was ist loss?
(Unter) Offizieren DDR und USSR im Gespräch : Demonstrationen im Großstadt Oktober 1989 was ist loss?